Ze la la la Pai 😘
Me in Halloween 😈👿👻💥💣

Me in Halloween 😈👿👻💥💣

E biết
A chưa bg yêu e như nhữg j a noi..
Đến một thời diỉem nào đó..
A sẽ dừg lại và đi

tuesmonlilas:

"Năm hai mươi tuổi tôi hoang tưởngĐem hết yêu thương gửi nắng vàngChiều muộn cuống cuồng tôi đòi lạiNắng tắt mặc tôi đứng bẽ bàng.”

{Năm hai mươi tuổi - Hoàng YếnPhoto by CanusLilium}
►Tu Es Mon Lilas

tuesmonlilas:

"Năm hai mươi tuổi tôi hoang tưởng
Đem hết yêu thương gửi nắng vàng
Chiều muộn cuống cuồng tôi đòi lại
Nắng tắt mặc tôi đứng bẽ bàng.”

{Năm hai mươi tuổi - Hoàng Yến
Photo by CanusLilium}

Tu Es Mon Lilas

tuesmonlilas:

"Có khi nào chúng ta cũng quên luôn rằng bản thân chúng ta mới cần phải trân trọng nhất hay chưa? Đợi chờ lâu như vậy, đến bản thân mình còn không trân trọng thì hy vọng ai sẽ trân trọng chúng ta. Có những điều đã đi rồi. Là hết.”
● Đừng chờ đợi những diều không trở về

tuesmonlilas:

"Có khi nào chúng ta cũng quên luôn rằng bản thân chúng ta mới cần phải trân trọng nhất hay chưa? Đợi chờ lâu như vậy, đến bản thân mình còn không trân trọng thì hy vọng ai sẽ trân trọng chúng ta. 

Có những điều đã đi rồi. Là hết.”

● Đừng chờ đợi những diều không trở về

tuesmonlilas:

"Sự thật là ai rồi cũng sẽ làm bạn tổn thương, bạn chỉ cần tìm một người xứng đáng để tổn thương, đau khổ vì họ."
● Bobmarley
● Facebook: Tu Es Mon Lilas

tuesmonlilas:

"Sự thật là ai rồi cũng sẽ làm bạn tổn thương, bạn chỉ cần tìm một người xứng đáng để tổn thương, đau khổ vì họ."

● Bobmarley

● Facebook: Tu Es Mon Lilas

tuesmonlilas:

"Trái tim của cô gái giống như bông hoa, sẽ vì người trong lòng mà nở rộ, cũng sẽ vì người trong lòng mà héo rũ."● Thời niên thiếu không thể quay lại ấy | Đồng Hoa
● Facebook: https://www.facebook.com/tuesmonlilas

tuesmonlilas:

"Trái tim của cô gái giống như bông hoa, sẽ vì người trong lòng mà nở rộ, cũng sẽ vì người trong lòng mà héo rũ."

● Thời niên thiếu không thể quay lại ấy | Đồng Hoa

● Facebook: https://www.facebook.com/tuesmonlilas

tuesmonlilas:

"Có những người đi vội đến nỗi, chẳng kịp cho chúng ta cái hẹn của ngày gặp lại. Cũng có người, họ chẳng vội đi nhưng cũng bẳng buồn cho ai lời hứa hẹn.Hẳn là vì họ đi không về nữa.”● Written by Mọt Mỹ 
● Facebook: https://www.facebook.com/tuesmonlilas

tuesmonlilas:

"Có những người đi vội đến nỗi, chẳng kịp cho chúng ta cái hẹn của ngày gặp lại. Cũng có người, họ chẳng vội đi nhưng cũng bẳng buồn cho ai lời hứa hẹn.

Hẳn là vì họ đi không về nữa.”

● Written by Mọt Mỹ 

● Facebook: https://www.facebook.com/tuesmonlilas

tuesmonlilas:

"Love is keeping the promise anyway."
{The Fault In Our Stars}

tuesmonlilas:

"Love is keeping the promise anyway."

{The Fault In Our Stars}

tuesmonlilas:

"Just because you miss someone, doesn’t mean you need them back in your life. Missing is just a part of moving on."

tuesmonlilas:

"Just because you miss someone, doesn’t mean you need them back in your life. Missing is just a part of moving on."

tuesmonlilas:

"He said ‘Don’t go, stay on my side because you’re the only one who makes me peaceful.’
Then, he left.”

● Facebook: https://www.facebook.com/tuesmonlilas

tuesmonlilas:

"He said ‘Don’t go, stay on my side because you’re the only one who makes me peaceful.’

Then, he left.”

● Facebook: https://www.facebook.com/tuesmonlilas